Enllaç

CONSELLS COMARCALS/ AGENCIA DE L'HABITATGE/ INCASOL
- Consell comarcal del Garraf: www.ccgarraf.cat
- Consell comarcal de l'Alt penedès: www.ccapenedes.com
- Consell comarcal de l'Anoia: www.anoia.cat
- Consell comarcal de l'Alt Camp: www.altcamp.altanet.org
- Consell comarcal del Baix Camp: www.baixcamp.cat
- Consell comarcal del Baix Llogregat: www.elbaixllobregat.net
- Consell comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.cat
- Consell comarcal del Barcelonès: www.ccbcnes.org
- Consell comarcal del Tarragonès: www.tarragones.cat
- Agència de l'Habitatge de Catalunya: www.agenciahabitatge.cat
- Institut Català del Sòl: www.incasol.cat

AJUNTAMENTS
- Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat
- Ajuntament de Castelldefels: www.castelldefels.org
- Ajuntament del Vendrell: www.elvendrell.cat
- Ajuntament de Gavà: www.gavaciutat.net
- Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: www.l-h.cat
- Ajuntament d'Igualada: www.igualada.cat
- Ajuntament de Martorell: www.martorell.cat
- Ajuntament de Molins de Rei: www.molinsderei.cat
- Ajuntament del Prat de Llobregat: www.elprat.cat
- Ajuntament de Reus: www.reus.cat
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: www.santboi.cat
- Ajuntament de Sant Joan Despí: www.sjdespi.com
- Ajuntament de Tarragona: www.tarragona.cat
- Ajuntament de Viladecans: www.viladecans.cat
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès: www.ajvilafranca.es
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: www.vilanova.cat

NOTARIES
- Consejo general del Notariado: www.notariado.org

SUBMINISTRAMENTS
- Fecsa-Endesa: www.endesa.es
- Gas Natural-Fenosa: www.gasnaturalfenosa.com
- Aigües de Vilanova i la Geltrú: www.aiguesvng.cat
- Aigües de Vilafranca del Penedès: www.emav.es
- Aigües de Sant Pere de Ribes: www.aiguesdesantperederibes.cat
- Sorea Sitges: www.sorea.es/CAT/Sitges.asp
- Sorea Cubelles: www.sorea.es/CAT/Cubelles.asp
- Sorea Olivella: www.sorea.es/CAT/Olivella.asp
- Grupo Instalaciones-Punt de Servei: www.grupoinstalaciones.com
- DH Instal·lacions: www.dhinstalaciones.com
- Grup Cassa: www.cassa.es
- Instalaciones Domenech-Figueras: www.domenechfigueras.com